„Děti pomáhají dětem“

Sbírka pro ukrajinské děti, která se konala ve Rtyni v Podkrkonoší od 7. 3. do 10. 3. 2022, byla předána na chatu Karolína, kde jsou ubytované děti z Ukrajiny.

Touto sbírkou jsme chtěli podpořit válkou vyhnané děti z Ukrajiny a dát možnost našim žákům, aby se na pomoci podíleli. Díky podpoře svých rodičů se naši žáci zhostili této pomoci na jedničku, jak je patrné z přiložených fotografií.

Velké poděkování patří všem, kteří přispěli. Vedení školy.