Den Země na naší škole

Den Země, každoroční celosvětovou událost, jsme letos naplánovali o něco dříve. Chtěli jsme naplnit hlavní myšlenku Dne Země – podpořit ochranu životního prostředí.

Žáci 5. třídy a druhého stupně navštívili ve středu 6. 4. 2022, v rámci enviromentální výchovy, několik objektů ve Rtyni i v sousedním Červeném Kostelci.

Žáci 5. třídy zavítali do objektu čistírny odpadních vod, 6. a 7. třída vyslechla přednášku o nakládání s odpady na skládce ve Rtyni, žáci 8. třídy navštívili firmu Galček, kde dostali výklad o galvanickém pokovování a 9. třída absolvovala exkurzi ve firmě Saar Gummi Czech. 1. a 2. třída navštívila technické služby města, kde byli žáci seznámeni s úklidovou technikou.

Kvůli nepříznivému počasí jsme bohužel museli odložit sběr odpadků, ale i ten proběhne v posledním dubnovém týdnu. Máme naplánováno sbírat odpadky na celém katastrálním území Rtyně.

Chtěla bych touto cestou poděkovat p. Fáberovi, p. Vernerovi a p. Pěknému za ochotu a vstřícnost při realizaci exkurzí pro děti, které se díky nim dozvěděly spoustu zajímavých informací.

Věřím, že naše současná i budoucí generace bude nadále vychovávána k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí a přírodě, k udržitelnému způsobu života a to nejen v lavicích, ale hlavně také příkladem nás dospělých.

Mgr. Sylva Mudrochová