DEN ZEMĚ 2015

oslaví celá škola v dubnu exkurzí do PTAČÍHO PARKU NA JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH U JAROMĚŘE:

soukromý Ptačí park Josefovské louky vznikl v turisticky atraktivní oblasti poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách v roce 2008. Umožňuje návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje.
Návštěvníkům slouží malá terénní stanice a několik pozorovatelen a pozorovacích věží vzájemně propojených chodníky.

RNDr. Jaroslava Vlčková