Den s IZS (INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM)

25. 6. 2024 proběhlo v naší škole premiérově seznámení s INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM. První stupeň absolvoval 6 stanovišť věnovaných IZS. Děti si vyzkoušely zabalit evakuační zavazadlo, resuscitaci, přesun zraněného, obvazovou techniku. Další úkoly byly spojeny s dopravní výchovou a zásadami první pomoci. Druhostupňové žáky seznámil pan Klimeš s prací dobrovolných hasičů a ukázal hasičský vůz. Příslušníci Policie ČR por. Mgr. M. Mervat a prap. S. Macek působili na žáky v oblasti prevence kriminality, užívání návykových látek a seznámili děti s úkoly Policie ČR. Nrtm. Ondřej Podolník představil práci vojenského záchranáře, ukázal, jak postavit polní nemocnici, představil záchranářskou vojenskou techniku atd. Poslední stanoviště zajistila Vězeňská služba Odolov, která přiblížila žákům chod věznice, převoz vězňů a ukázala transportní auto atd. Den IZS se setkal s velkým zájmem žáků i učitelů a určitě ji rádi zopakujeme.

Akci pro školu zorganizovala Ing. Zuzana Vajsarová s pomocí celého učitelského sboru