Dějepisné exkurze

Měsíc květen proběhl v duchu dějepisných exkurzí. Pro děti je velmi přínosné, když si informace získané v hodinách dějepisu vyzkoušejí i v praxi, proto jsme se hned 2.5.2024 rozjeli se žáky 7.tříd do Uhřínova v Orlických horách, kde se nachází Villa Nova Uhřínov. Jedná se o archeologické muzeum v přírodě. Děti si zde vyzkoušely různé praktiky a řemesla z raného středověku. Ve skanzenu si na závěr upekly obilné placky z mouky, kterou si samy namlely na kamenném mlýnku.

Další exkurzi absolvovali žáci 6.třídy. 16.května 2024 jsme navštívili Archeopark Všestary, kde si děti nejdříve prohlédly vnitřní expozici a poté si venku vyzkoušely pravěké techniky. Navštívili jsme také pravěká stavení.

Obě exkurze se vydařily, děti si je užily a myslím si, že si probrané učivo budou díky nim i lépe pamatovat.

Mgr. Kateřina Novotná – učitelka dějepisu