Čtvrtá třída na dopravním hřišti

19. září jsme se vydali do Náchoda na dopravní hřiště, abychom si v praxi vyzkoušeli jízdu na kole s dodržování všech pravidel silničního provozu.

Zjistili jsme, že před tím, než se vydáme na opravdovou silnici, je nutné ještě pravidla potrénovat. Na jaře se vydáme na dopravní hřiště znovu a budeme se snažit, abychom se ještě zdokonalili a dostali průkaz cyklisty.

K dopravní výchově jsme se vrátili i ve výtvarné výchově, kdy děti kreslily dopravní situace, které letos zažily na dopravním hřišti v Náchodě. O nakreslených křižovatkách, značkách a situacích si ještě budeme s dětmi povídat.

Mgr. Jana Mertlíková