Češtinářský koutek ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší

Jarní období je tradiční čas různých okresních kol vědomostních a dovednostních soutěží. Proběhla i okresní kola olympiády z českého jazyka a okresní kolo přednesu (recitace) uměleckých textů. Tradičně se naše škola zúčastnila obou akcí. Do okresního kola olympiády z češtiny jsme vyslali žákyně devátého ročníku – Pavlu Kábrtovou a Kláru Hejnovou. Přestože neobsadila postupová místa do krajského kola, reprezentaci školy zvládly výborně a nepochybně získané zkušenosti využijí při přijímacím řízení a dalším studii na středních školách.

Do recitační soutěže jsme vyslali žáky osmého ročníku – Karolínu Čihákovou a Lukáše Pavla. Oba vystoupili s náročnými texty od Fráni Šrámka a Karla Tomana. Porotu velmi zaujala Karolína Čiháková, která postoupila do krajského kola, což je velký úspěch. Blahopřejeme.

Všem účastníkům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a našeho města v širším regionu.

Mgr.  Zdeněk Tlučhoř