Celoškolní soutěž – ZDOBÍME VÁNOČNÍ STROMEČEK

Dne 16. 12. proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže – Vánoční stromeček.

  1. místo získali žáci 5. třídy
  2. místo získali žáci 6. A
  3. místo získali žáci 3. třídy

Odměnu za svůj stromeček obdrželi žáci všech tříd.