Březen na staré škole

20. 3. jsme přivítali jaro projektovým dnem, kdy jsme celý den pracovali s jarní tematikou. Děti poznávaly jarní kytičky a počítali jarní příklady, luštili jsme jarní hádanky. Nakonec jsme vyrazili do přírody, kde nás čekal květinový kvíz s tajenkou.

21. 3. proběhl v prvních třídách projekt zdravé zoubky, kdy se děti seznamovaly se správnou péčí o svůj chrup. Inspirací byl příběh Hurvínka a následovala i skupinová práce, při které děti po škole objevovaly zdravé zoubky s písmenky a vyluštily tak tajenku.

Vyučující prvních a druhých tříd