Beseda o přírodě

V pátek 21. února 2020 proběhlo ve ŠD plánované projektové odpoledne na téma “ Ochrana přírody“. S dětmi si přišel popovídat a ukázat spoustu fotografií pan Roman Rejzek, pracovník KRNAPu. Mimo jiné dovezl propagační materiál, ale děti nejvíce zaujal dalekohled a paroží z jelena. Pro jeleny jsme na podzim sbírali kaštany. A panu Rejskovi moc děkujeme za příjemné odpoledne.

Jak mají děti chránit přírodu, chovat se k rostlinám a zvířatům vědí. Co se děje s pokácenými stromy dále, ví už málokteré dítě, stejně jako že žijeme blízko Chráněné oblasti Broumovsko a Krkonošského národního parku. Je docela smutné, že polovina dětí nebyla v Krkonoších nebo na Sněžce. Rodiče, máte tip na prázdniny!

vychovatelky ŠD