Běh do vrchu

V úterý 13. 9. 2022 jsme ve školní družině uspořádali již 5. ročník „Běhu do vrchu“. V letech 2020-22 nám tuto akci neumožňovaly hygienické předpisy a počasí. Běhu se zúčastnilo 34 dětí z obou oddělení. Výkony byly vyhodnoceny po třídách, zvlášť chlapci a dívky, první tři v kategoriích získali diplom a drobnou odměnu.

Celkově nejlepší čas zaběhl Vojta Laštůvka, z děvčat byla nejlepší Stela Hofmanová.

Nikola Fofonková, Alena Wichová ,vychovatelky ŠD