Akce školy v posledním měsíci minulého roku

Vážení rodiče a přátelé rtyňské školy,

ráda bych Vás informovala o akcích školy v posledním měsíci minulého roku. Tradičně se jednalo o celou řadu událostí, ale připomenu jen část z nich. Vyučující hudebního oboru základní umělecké školy uspořádali 3. 12. koncert, plný krásných skladeb a výkonů svých žáků. Zaplněný malý kulturní sál dával najevo svou spokojenost velkým potleskem.

V dalším týdnu proběhlo vyhodnocení celoškolního výtvarného projektu „Vánočně vyzdobený stůl v různých podobách“. Celá kolekce vystavená v přízemní hale a patře nové školy vyrazila divákům dech svou rozmanitostí a opravdu vysokou kvalitou provedení. Porota tvořená pracovníky Městského úřadu ve Rtyni v Podkrkonoší, radou města a správními zaměstnanci školy měla opravdu těžký úkol. Nakonec nejvíce zaujaly naaranžované stoly sedmé, čtvrté a deváté třídy, ale práce všech tříd byly po zásluze oceněny vynikajícími dorty pro všechny žáky.

Tradiční adventní odpoledne, se tentokrát uskutečnilo 9. 12. a bylo ozdobeno už zmíněnými vánočně naaranžovanými stoly a naplněno mnoha dílnami, ve kterých si početní účastníci vyrobili mnoho drobností pro nadcházející svátky.

Vánoce jsme si připomínali i v hodinách různých předmětů. Ať už to byla péče o domácnost, kde si děti uvařily slavnostní jídlo a připravily slavnostní tabuli. Kolegyně v hudební výchově nacvičily koledy, které si děti společně zazpívaly v pátek 20. 12. V tento den proběhly také třídní besídky a druhý stupeň navštívil filmové představení v místním kině. Z dalších jen zmíním sportovní pořad „Ukázky parkouru“ nebo celou řadu dalších sportovních akcí, které vyvrcholily vánočním florbalovým turnajem, kde již tradičně nešlo o výsledek, ale o příjemně strávený společný čas.

 Mgr. Hana Vondráčková, ředitelka ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší