ADVENTNÍ ODPOLEDNE

Ve středu 7. prosince naše škola pořádala tradiční adventní odpoledne pro děti a jejich rodiče. Děti si vyrobily drobné vánoční dekorace a dárečky. Rodiče mohli hlasovat v soutěži o nejhezčí vánoční stromeček. Pěkné bylo i vyprávění kulturního referenta pana Švandy o českých vánočních zvycích. O občerstvení dětí během odpoledne se starali správní zaměstnanci, kteří zároveň dohlíželi na hlasování. Letos se zúčastnil opět velký počet dětí. Podle spokojených ohlasů z řad rodičů i dětí se adventní dílničky líbily.

Mgr. Yveta Najmanová