ADVENTNÍ ODPOLEDNE

Zaměstnanci školy připravili pro děti dne 4. prosince tradiční adventní odpoledne. Děti si

mohly vyrobit drobné dárečky, ozdobičky, anděly, vánoční zápichy a zkusit si vyfouknout a

ozdobit skleněnou kouličku. Ve školní jídelně na děti čekalo tvoření hlavně jedlých výrobků.

Děti pletly a pekly vánočku, zdobily krásný perníkový stromeček. V přízemí školy i ve školní

jídelně na děti čekalo lákavé občerstvení.

Poděkování patří všem, kteří se na krásném odpoledni podíleli.

Mgr.Yveta Najmanová

Petra Cachová ved. školní jídelny