Adventní čas na staré škole

Předvánoční čas jsme zahájili návštěvou Mikuláše, kterému děti zazpívaly písničku, či zarecitovaly básničku. A po přeskočení čertovské metly dostal každý dáreček.

8. 12. jsme navštívili představení ZUŠ Úpice, které mělo název „Vánoce na míru“.

Celý tento čas jsme plnili úkoly z adventního kalendáře. 11. 12. prvňáčci společně zpívali koledy a vyráběli vlastní betlém.

14. 12. jsme představili práci dětí na předvánočním jarmarku, nachystali jsme i pečené dobroty, které jsme přichystali ve cvičné kuchyňce. V tento den si děti mohly vyrobit i další vánoční drobnosti.

15. 12. jsme navštívili knihovnu, kde jsme objevovali symboly Vánoc a povídali si o adventním čase.

V posledním předvánočním týdnu jsme zhlédli pohádku v kině a rozdali si dárečky při třídní besídce. Poslední školní den tohoto roku jsme si vánočně zaplavali v náchodském bazéně.                                                                                             

Učitelky 1. a 2. tříd