Adaptační kurz žáků 6. třídy

Adaptační kurz pro žáky 6. třídy se uskutečnil ve dnech 23. – 25. 5. 2016. Hlavní organizátorkou byla metodička prevence školy Irena Podlipná, hlavní lektorem kurzu, který proškolil ostatní vedoucí a vedl celkovou koncepci kurzu byl pan Petr Adame, lektor Etických dílen. Velkou pomocí při přípravě i při vlastním průběhu kurzu byla třídní učitelka Miroslava Machová a student Pedagogické fakulty, bývalý žák školy Dominik Dvorský.

Cílem kurzu bylo umožnit žákům navázat a rozvíjet uspokojivé vztahy, vést spolužáky k toleranci, vstřícnosti a pochopení potřeb a postojů druhých, rozvíjet empatii a správné způsoby komunikace, vést žáky na základě osobní zkušenosti k pochopení výhod spolupráce. Uplatňovány byly metody zážitkové pedagogiky, hry a projekt Etické dílny.

Pracovali jsme formou besed a zážitkových programů pro celou třídu, a dále formou práce se skupinami po osmi žácích, kdy se mohly zážitky a diskuse ještě prohlubovat. Aktivity vedoucí ke vstřícnému a kamarádskému chování žáků, k vhodným metodám řešení konfliktů a zapojování žáků nezapadajících do kolektivu se prolínaly ve všech činnostech, při častých reflexích bylo z výroků žáků znát, že spatřují posun v jejich vzájemném poznání a chování. Kurz zpestřily stezka odvahy, spousta sportovních aktivit, táborový oheň se společným zpěvem.

Ubytování jsme měli zajištěné ve skautském areálu Modrá střelka v Náchodě, bydleli jsme v 5 – 6 lůžkových chatkách, zázemí dotvářela společenská místnost, kuchyň, jídelna, sociální zařízení, hřiště, tábořiště.

Stravování bylo zajištěno dovezenými obědy jídelny Rubena, snídaně, svačiny a pitný režim jsme si připravovali sami.

Závěrečné hodnocení kurzu vyznělo ze strany vedoucích i žáků pozitivně a velmi optimisticky.

Z písemného hodnocení kurzu /formulace žáků neupraveny/:
– bylo to tu super a pěkné bylo, že jsme byli blízko přírody
– moc se mi tu líbilo, celé tři dny, hlavně ty skupiny
– kurz se mi líbil a myslím, že to alespoň trochu zlepšilo naše vztahy
– moc se mi tu líbilo, protože jsme se nenudili a i jídlo tu bylo dobré
– super 10 z 10
– nejvíce se mi líbila stezka odvahy
– moc jsem si to užila
– kurz byl záživný a prožili jsme spoustu dobrodružství
– moc se mi tu líbilo, i počasí se vyvedlo
– myslím, že si adapťák hodně lidí užívalo, protože byl zábavný
– nejlepší, lepší než tábor

Vzkaz organizátorům:
– je to tu moc hezké, líbí se mi, že je hned vedle les s oborou
– pojeďme i příští rok
– nic nezlepšujte
– dávat málo jídla, když tak si přidáme
– moc děkuji za krásný pobyt, chtěla bych to ještě jednou zažít
– snažit se, aby nebylo na záchodě tolik pavouků

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

hk

 [Not a valid template]