2. oddělení ŠD – projekt DOBRÝ ANDĚL

Ve dnech 5. 10. – 12. 10. 2015 proběhl ve 2. oddělení ŠD projekt nazvaný DOBRÝ ANDĚL. Děti si vylosovaly jméno jednoho spolužáka, který navštěvuje naši školní družinu. Vylosovaná jména byla pro ostatní tajná. Po celý týden se děti snažily, pro vylosovaného kamaráda, konat dobré skutky. Jinými slovy, být mu Dobrým andělem.

Každý si pro sebe zapisoval, co jako dobrý anděl vykonal a v pondělí 12. 10. jsme si prozradili, kdo si koho vylosoval a co pro něho udělal.

Děti se velmi snažily vykonávat dobro, dokonce se některým podařilo být celý týden neodhaleným andělem.

Nejlepším andělem se stala Eliška Fantová.

andel-1 andel-2