1. září

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolte, abych Vás informovala o přivítání našich dvaceti šesti nejmenších žáků – prvňáčků, které proběhlo v Malém kulturním sále ve čtvrtek 1. 9. Již skuteční prvňáčci byli hojně doprovázeni velkým množstvím rodičů i dalších příbuzných.

Milé povinnosti uvést naše nejmenší žáky do školního roku se ujal pan starosta Zdeněk Špringr, kterému byli všichni noví žáci představeni. Popřál jim mnoho úspěchů a mnoho hezkých chvil zažitých ve školních lavicích. Po předání drobných dárků se již své úlohy ujala paní učitelka třídní Martina Kábrtová, která děti převedla do budovy staré školy na náměstí a předala první informace o školním vyučování.

Ráda bych za sebe i všechny učitele a pracovníky školy vyjádřila přání, aby se našim prvňáčkům ve škole líbilo a aby vykročili šťastně do plnění školní docházky.

Mgr. Hana Vondráčková, ředitelka ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší