Pro zájemce o studium

PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM pro školní rok 2024/2025

  • Elektronické přihlášky přijímáme do konce května 2024

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky ke studiu přijímáme pouze v elektronické podobě.

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Hudební obor:

  • 5. června 2024 : 15 – 17 hod.
  • 6. června 2024: 15 – 17 hod.

Výtvarný obor:

  • 4. června 2024: 15 – 17 hod.

Kritéria přijímacích zkoušek

Do přípravného studia ve všech uměleckých oborech se přijímací zkoušky nekonají. Při zápisu se pouze individuálně ověřují předpoklady ke studiu. Pro přijetí k základnímu studiu platí v jednotlivých oborech následující kritéria:

Hudební obor:

Každý uchazeč o základní studium hudebního oboru vykoná krátkou přijímací zkoušku před zkušební komisí (nejméně tříčlennou) v délce cca 10 minut. Zjišťuje se zde stupeň jeho všeobecných předpokladů ke studiu v těchto oblastech:

  • zpěv (interpretace libovolné písně),
  • rozpoznání změn (chyb) ve známé písni,
  • smysl pro rytmus (vytleskání zadaného rytmického útvaru),
  • intonace (opakování zadaných tónů, přenos tónů do vlastní polohy).

Každou oblast přijímací komise hodnotí klasifikačními stupni 1 – 3. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě doporučení zkušební komise. Předpokladem pro přijetí je převaha hodnocení 1 a 2 nad 3. V závislosti na zvoleném studijním zaměření se zároveň ověří i potřebné fyzické předpoklady uchazeče o studium.

Výtvarný obor:

Hodnocení výsledků přijímacích zkoušek VO má tato kritéria:

  • osobitost výtvarného projevu uchazeče
  • úroveň zvládnutí výtvarné techniky