Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro žáky a zákonné zástupce žáků  – dle domluvy s vyučujícím

Třídní schůzky: 16.11.2021 a 26.4.2022