Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro žáky a zákonné zástupce žáků  – dle domluvy s vyučujícím