ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápis do prvních tříd proběhne v termínu od 6.4. 2020 do 17.4.2020

Vážení rodiče,

je nám to velmi líto, ale vzhledem k mimořádné situaci rozhodlo MŠMT, že letošní zápisy k povinné školní docházce proběhnou pouze formálně bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

To znamená, že je potřeba zaslat vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odkladu povinné školní docházky – zde je třeba ještě doručit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vyplněnou žádost můžete doručit v termínu od 6. dubna do 17. dubna 2020 jedním z následujících způsobů:

  1. do datové schránky školy (wf23eqz)
  2. e-mailem na (vondrackova@zsrtyne.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou
  4. osobní podání do ředitelny ZŠ a ZUŠ ve dnech 6. – 8. dubna 2020 od 8,00 do 12,00: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem budeme situaci řešit tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Po doručení žádosti škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti.

Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.

Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji po telefonické dohodě s ředitelkou školy vyzvednout ve škole. /tel. 499 888 134/

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a vyučujícím. Také proběhne informační schůzka se zákonnými zástupci.

Žádosti o přijetí a případné žádosti o odklad povinné školní docházky naleznete na webových stránkách školy.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na nové prvňáčky a také na klidnější školní rok 2020/2021.

Pedagogičtí zaměstnanci školy


Žádost o přijetí – 1. třída zápis  
Žádost o odklad  
Desatero pro rodiče budoucího prvňáka