Objednávání obědů přes internet

Pokud máte zájem o objednávání obědů přes internet, zaškrtněte prosím při vyplňování Přihlíšky ke stravování dítěte položku internet – ano. Heslo prosím nevyplňujte, nahlásíte ho osobně, příp. telefonicky v kanceláři ŠJ a zároveň vám bude sdělena číselná kombinace uživatele pro přihlášení do programu. Prosím o zapamatování hesla!

Na základě vyplnění těchto položek budete moci objednávat (po zaplacení obědů) na adrese www.strava.cz jednotlivá jídla, připadně odhlašovat stravu. Také Vám budou zasílány pravidelné výpisy o docházce a odběru stravy Vašimi dětmi u výdejního okénka a další důležité informace týkající se stravování a chodu školní jídelny.

Tuto službu budete moci využívat od října 2006.