Bezhotovostní platební styk

(Platba inkasem z účtu se složením počáteční jistiny)

Jakým způsobem by jste měli postupovat?

Ve Vaší bance:

  • zřídíte svolení k inkasu
  • nahlásíte číslo účtu školy – ČSOB 104047567/0300
  • oznámíte výši maximální částky, kterou bude moci škola čerpat – v našem případě do 700,- Kč

Pro školní jídelnu:

  • vyplníte „ Souhlas k inkasu při platbě z účtu “ (jméno strávníka, jméno vlastníka účtu, ze kterého budou peníze měsíčně čerpány, podpis disponujícího s účtem). Tento tiskopis Vám dodáme, případně si ho můžete stáhnou zde

A jak tento způsob funguje v praxi?

Od měsíce srpna se zavádí nový systém účtování stravného u strávníků platících inkasem z účtu. V minulosti se platilo zpětně, od září se bude platit předem, tak jak jste byli zvyklí platit stravné v minulosti. Bude vypočtena záloha za skutečné přihlášky na příští měsíc. Peníze za stravné se budou inkasovat vždy okolo 20.dne v měsíci.

Pozor! Strávníci platící přes účet budou vždy automaticky přihlášeni na obědy, pokud se nebudou chtít stravovat, musí si obědy odhlásit.

Rodiče, kteří mají o tuto nabídku zájem a mají málo informací, případně něčemu nerozumí mají možnost mě navštívit v průběhu měsíce září a října v kanceláři ŠJ od 6 do 14 hod. Je také možnost si sjednat schůzku i mimo uvedené časy tel.499 888 137 nebo zaslat dotaz na e-mail: jidelna@zsrtyne.cz .