Zaměstnanci Základní umělecké školy

Mgr. Hana Vondráčková ředitelka ZŠ a ZUŠ vondrackova@zsrtyne.cz
Mgr. Irena Podlipná hudební teorie, pověřený učitel pro hudební obor
Iveta Vepřeková dipl.um. klavír
Dominik Dvorský kytara
Mgr. Daniela Krátká klavír, zpěv
Bc. Jan Hofman hra na žesťové nástroje
Josef Hejna  dipl.um. housle, klarinet, saxofon, komorní hra
Oldřich Ševců  dipl.um. bicí nástroje
Zuzana Šímová Dis. flétna, zobcová flétna, korepetice, keyboard
Petra Drejslová klavír
Věra Včelišová výtvarný obor, pověřený učitel pro výtvarný obor