Zaměstnanci Základní školy

Mgr. Hana Vondráčková ředitelka vondrackova@zsrtyne.cz
Mgr. Dana Vajsarová zástupkyně ředitelky
tř. učitelka 6.B
vajsarova@zsrtyne.cz
Mgr. Martina Kábrtová tř. učitelka 1.tř. kabrtova@zsrtyne.cz
Mgr. Jana Mertlíková tř. učitelka 2.A mertlikova@zsrtyne.cz
Mgr. Lenka Kašparová tř. učitelka 2.B kasparova@zsrtyne.cz
Mgr. Jana Peterková tř. učitelka 3.tř. peterkova@zsrtyne.cz
Mgr. Martina Vasiljevová tř. učitelka 4.tř. vasiljevova@zsrtyne.cz
Mgr. Yveta Najmanová tř. učitelka 5.tř najmanova@zsrtyne.cz
Mgr. Kateřina Novotná tř. učitelka 6.A novotna@zsrtyne.cz
Yvona Machačová tř. učitelka 7.tř. machacova@zsrtyne.cz
Mgr. Zdeněk Tlučhoř tř. učitel 8.tř.
výchovný poradce
tluchor@zsrtyne.cz
Mgr. Alena Hornychová tř. učitelka 9.tř. hornychova@zsrtyne.cz
Mgr. Miroslava Machová učitelka machova@zsrtyne.cz
Mgr. Irena Podlipná učitelka
metodička prevence
podlipna@zsrtyne.cz
Mgr. Sylva Mudrochová učitelka mudrochova@zsrtyne.cz
Bc. Jiří Vondráček učitel, správce ICT vondracek@zsrtyne.cz
Mgr. Jitka Romančáková učitelka romancakova@zsrtyne.cz
Ing. Zuzana Vajsarová učitelka vajsarovaz@zsrtyne.cz
Bc. Martina Štěpánská asistent pedagoga, administrativní
pracovnice
stepanska@zsrtyne.cz
Michaela Pavlová asistent pedagoga pavlova@zsrtyne.cz
Bc. Ivana Telková asistent pedagoga telkova@zsrtyne.cz
Vladimíra Pátková školní asistentka patkova@zsrtyne.cz
Jana Osobová školní asistentka osobova@zsrtyne.cz
Růžena Vyhnálková účetní vyhnalkova@zsrtyne.cz
Nikola Fofonková vychovatelka – ŠD fofonkova@zsrtyne.cz
Alena Wichová vychovatelka – ŠD wichova@zsrtyne.cz
Bc. Jaroslav Šimek školník simek@zsrtyne.cz
Simona Ilchmannová školnice ilchmannova@zsrtyne.cz
Petra Kulhánková uklizečka  
Lenka Hvězdová uklizečka