Zaměstnanci Základní školy

Mgr. Hana Vondráčková ředitelka vondrackova@zsrtyne.cz
Mgr. Dana Vajsarová zástupkyně ředitelky
tř. učitelka 5.tř
vajsarova@zsrtyne.cz
Mgr. Jana Hanušová tř. učitelka 1.tř hanusova@zsrtyne.cz
Mgr. Martina Kábrtová tř. učitelka 2.tř kabrtova@zsrtyne.cz
Mgr. Jana Peterková tř. učitelka 3.A peterkova@zsrtyne.cz
Mgr. Martina Vasiljevová tř. učitelka 3.B vasiljevova@zsrtyne.cz
Mgr. Jana Mertlíková tř. učitelka 4.tř. mertlikova@zsrtyne.cz
RNDr. Jaroslava Vlčková tř. učitelka 6.tř. vlckova@zsrtyne.cz
Mgr. Kateřina Novotná tř. učitelka 7.tř. novotna@zsrtyne.cz
Mgr. Martina Mádrová tř. učitelka 8.A madrova@zsrtyne.cz
Yvona Machačová tř. učitelka 8.B machacova@zsrtyne.cz
Mgr. Zdeněk Tlučhoř tř. učitel 9.tř.
výchovný poradce
tluchor@zsrtyne.cz
Mgr. Miroslava Machová učitelka machova@zsrtyne.cz
Ing. Radim Dufka učitel dufka@zsrtyne.cz
Mgr. Irena Podlipná učitelka
metodička prevence
podlipna@zsrtyne.cz
Mgr. Ladislav Lelek učitel
správce ICT
lelek@zsrtyne.cz
Mgr. Sylva Mudrochová učitelka
Ing. Elena Nývltová učitelka
Yveta Najmanová učitelka najmanova@zsrtyne.cz
Mgr. Krátká Daniela učitelka
Zdeňka Tlučhořová dyslektická asistentka tluchorova@zsrtyne.cz
Michaela Pavlová ped. asistentka
Lenka Šulcová ped. asistentka
Vladimíra Pátková školní asistentka
Růžena Vyhnálková účetní vyhnalkova@zsrtyne.cz
Nikola Fofonková vychovatelka – ŠD
Alena Wichová vychovatelka – ŠD
Ladislav Verner školník
Simona Ilchmannová školnice
Petra Kulhánková uklizečka
Lenka Hvězdová uklizečka