Zaměstnanci Základní školy

Mgr. Hana Vondráčková ředitelka vondrackova@zsrtyne.cz
Mgr. Dana Vajsarová zástupkyně ředitelky vajsarova@zsrtyne.cz
Mgr. Jana Mertlíková tř. učitelka 1.A mertlikova@zsrtyne.cz
Mgr. Lenka Kašparová tř. učitelka 1.B kasparova@zsrtyne.cz
Mgr. Martina Kábrtová tř. učitelka 2.tř. kabrtova@zsrtyne.cz
Mgr. Yveta Najmanová tř. učitelka 3.A najmanova@zsrtyne.cz
Mgr. Martina Vasiljevová tř. učitelka 3.B, metodička prevence vasiljevova@zsrtyne.cz
Mgr. Jana Peterková tř. učitelka 4.tř. peterkova@zsrtyne.cz
Bc. Jiří Vondráček tř. učitel 5.tř., správce ICT vondracek@zsrtyne.cz
Ing. Zuzana Vajsarová tř. učitelka 6.tř. vajsarovaz@zsrtyne.cz
Mgr. Kateřina Novotná tř. učitelka 7.A novotna@zsrtyne.cz
Mgr. Jitka Romančáková tř. učitelka 7.B romancakova@zsrtyne.cz
Yvona Machačová tř. učitelka 8.tř. machacova@zsrtyne.cz
Mgr. Zdeněk Tlučhoř tř. učitel 9.tř.
výchovný poradce
tluchor@zsrtyne.cz
Mgr. Alena Hornychová učitelka hornychova@zsrtyne.cz
Mgr. Irena Podlipná učitelka podlipna@zsrtyne.cz
Mgr. Sylva Mudrochová učitelka mudrochova@zsrtyne.cz
Bc. Nikola Pošepná učitelka posepna@zsrtyne.cz
Bc. Martina Štěpánská asistent pedagoga, administrativní
pracovnice
stepanska@zsrtyne.cz
Michaela Pavlová asistent pedagoga pavlova@zsrtyne.cz
Bc. Ivana Telková asistent pedagoga telkova@zsrtyne.cz
Kristýna Pradunová asistent pedagoga pradunova@zsrtyne.cz
Monika Petrová asistent pedagoga petrova@zsrtyne.cz
Dagmar Kašparová asistent pedagoga  
Vladimíra Pátková asistent pedagoga patkova@zsrtyne.cz
Jana Osobová školní asistentka osobova@zsrtyne.cz
Růžena Vyhnálková účetní vyhnalkova@zsrtyne.cz
Nikola Fofonková vychovatelka – ŠD fofonkova@zsrtyne.cz
Alena Wichová vychovatelka – ŠD wichova@zsrtyne.cz
Bc. Jaroslav Šimek školník simek@zsrtyne.cz
Simona Ilchmannová školnice ilchmannova@zsrtyne.cz
Petra Kulhánková uklizečka  
Lenka Hvězdová uklizečka