Zaměstnanci Základní školy

Mgr. Hana Vondráčková ředitelka vondrackova@zsrtyne.cz
Mgr. Dana Vajsarová zástupkyně ředitelky
tř. učitelka 7.tř
vajsarova@zsrtyne.cz
Mgr. Martina Kábrtová tř. učitelka 1.tř kabrtova@zsrtyne.cz
Mgr. Jana Hanušová tř. učitelka 2.tř hanusova@zsrtyne.cz
Mgr. Jana Mertlíková tř. učitelka 3.tř. mertlikova@zsrtyne.cz
Mgr. Jana Peterková tř. učitelka 4.A peterkova@zsrtyne.cz
Mgr. Martina Vasiljevová tř. učitelka 4.B vasiljevova@zsrtyne.cz
Mgr. Yveta Najmanová tř. učitelka 5.tř najmanova@zsrtyne.cz
Mgr. Zdeněk Tlučhoř tř. učitel 6.tř.
výchovný poradce
tluchor@zsrtyne.cz
Mgr. Kateřina Novotná tř. učitelka 8.tř. novotna@zsrtyne.cz
Mgr. Alena Hornychová tř. učitelka 9.A hornychova@zsrtyne.cz
Yvona Machačová tř. učitelka 9.B machacova@zsrtyne.cz
Mgr. Miroslava Machová učitelka machova@zsrtyne.cz
Mgr. Irena Podlipná učitelka
metodička prevence
podlipna@zsrtyne.cz
Mgr. Sylva Mudrochová učitelka mudrochova@zsrtyne.cz
Ing. Štěpánka Klímková učitelka klimkova@zsrtyne.cz
Ing. Lenka Jírová učitelka  
Bc. Jiří Vondráček učitel, asistent pedagoga, správce ICT vondracek@zsrtyne.cz
Bc. Martina Štěpánská asistent pedagoga, administrativní
pracovnice
 
Michaela Pavlová ped. asistentka  
Vladimíra Pátková školní asistentka  
Růžena Vyhnálková účetní vyhnalkova@zsrtyne.cz
Nikola Fofonková vychovatelka – ŠD fofonkova@zsrtyne.cz
Alena Wichová vychovatelka – ŠD wichova@zsrtyne.cz
Bc. Jaroslav Šimek školník simek@zsrtyne.cz
Simona Ilchmannová školnice ilchmannova@zsrtyne.cz
Petra Kulhánková uklizečka  
Lenka Hvězdová uklizečka