Zaměstnanci Základní školy

 

najmanova@zsrtyne.cz

Mgr. Hana Vondráčková ředitelka vondrackova@zsrtyne.cz
Mgr. Dana Vajsarová zástupkyně ředitelky
tř. učitelka 5.tř
vajsarova@zsrtyne.cz
Mgr. Martina Kábrtová tř. učitelka 1.tř kabrtova@zsrtyne.cz
Mgr. Jana Hanušová tř. učitelka 2.A hanusova@zsrtyne.cz
Mgr. Jana Mertlíková tř. učitelka 3.tř. mertlikova@zsrtyne.cz
Mgr. Jana Peterková tř. učitelka 4.tř peterkova@zsrtyne.cz
Mgr. Kateřina Novotná tř. učitelka 6.tř. novotna@zsrtyne.cz
Mgr. Martina Mádrová tř. učitelka 7.A madrova@zsrtyne.cz
Yvona Machačová tř. učitelka 7.B machacova@zsrtyne.cz
Mgr. Zdeněk Tlučhoř tř. učitel 8.tř. tluchor@zsrtyne.cz
Mgr. Miroslava Machová tř. učitelka 9.tř. machova@zsrtyne.cz
Ing. Radim Dufka učitel dufka@zsrtyne.cz
Mgr. Irena Podlipná učitelka
metodička prevence
podlipna@zsrtyne.cz
Mgr. Ladislav Lelek učitel
výchovný poradce
lelek@zsrtyne.cz
RNDr. Jaroslava Vlčková učitelka vlckova@zsrtyne.cz
Mgr. Martina Vasiljevová učitelka vasiljevova@zsrtyne.cz
Ing. Elena Nývltová učitelka a ped. asistentka
Zdeňka Tlučhořová dyslektická asistentka tluchorova@zsrtyne.cz
Michaela Pavlová ped. asistentka
Lenka Šulcová ped. asistentka
Magda Jakubcová ped. asistentka
Růžena Vyhnálková účetní vyhnalkova@zsrtyne.cz
Nikola Fofonková vychovatelka – ŠD
Alena Wichová vychovatelka – ŠD
Ladislav Verner školník
Simona Ilchmannová školnice
Petra Kulhánková uklizečka
Lenka Hvězdová uklizečka