Zaměstnanci školní jídelny

Petra Cachová vedoucí školní jídelny jidelna@zsrtyne.cz
Simona Dolejšková vedoucí kuchařka  
Nikola Landrová    
Vaňurová Irena