Zaměstnanci školní jídelny

Marcela Ilchmannová vedoucí školní jídelny jidelna@zsrtyne.cz
Naděžda Janáková vedoucí kuchařka  
Simona Dolejšková    
Jana Hejnová    
Petra Rýdlová