Zaměstnanci školní jídelny

Marcela Ilchmannová vedoucí školní jídelny jidelna@zsrtyne.cz
Zdeňka Měšťanová vedoucí kuchařka  
Simona Dolejšková    
Jana Hejnová    
Nikola Landrová