Zaměstnanci školní jídelny

Marcela Ilchmannová vedoucí školní jídelny jidelna@zsrtyne.cz
Simona Dolejšková    
Jana Hejnová    
Jana Lněničková