Nejlepší sportovec školy

Sportovec školy je celoroční soutěž, ve které žáci sbírají body za reprezentaci školy na sportovních akcích. Vítězem se stává žák, který nasbírá největší počet bodů.

Systém bodování

Poznámka: Nejlepším sportovcem školy se může stát jen žák, který nemá sníženou známku z chování a v daném ročníku úspěšně ukončí školní rok. Dívky a chlapci jsou hodnoceny odděleně.

Odměny: Pochvala na vysvědčení za aktivitu ve sportu a vzornou reprezentaci školy, poukázka na nákup sportovního zboží, věcné ceny, diplom.

  • 1. místo 500,- Kč + věcná cena v hodnotě cca 100 Kč
  • 2. místo 200,- Kč + věcná cena v hodnotě cca 200 Kč
  • 3. místo 200,- Kč + věcná cena v hodnotě cca 100 Kč
  • 4. – 10. místo – věcná cena