Jakákoliv závislost znamená konec svobody!

Zůstat svobodný, znamená být jeden z těch silných, který dokázal říci „NE“.

Příznaky užívání návykových látek:

 • absence – neomluvené hodiny ve škole nebo jiné absence,
 • drogová kultura – ztotožňování se s drogovou kulturou,
 • drogy a pomůcky – nálezy drog nebo pomůcek k jejich užívání (injekční jehly, stříkačky, speciální dýmky),
 • chování – výrazné změny v chování, agresivita, podrážděnost, nervozita,
 • odchody a útěky z domova – tendence odcházet z domova na delší dobu bez vysvětlení,
 • prospěch – náhlé zhoršení prospěchu a chování ve škole, příp. problémy v kolektivu,
 • zájmy – změna původních zájmů,
 • zevnějšek – zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek.

Co dělat, má-li dítě problém s drogami nebo alkoholem!

 • volat lékaře – neváhejte volat lékaře, jestliže je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, lékaře volejte i tehdy, jestliže účinek drog odezněl, ale přetrvávají duševní problémy nebo halucinace,
 • dlouhodobá výchovná strategie – nespoléhejte na zázračná okamžitá řešení,
 • naslouchejte dítěti – vyslechnout dítě ještě neznamená přistupovat na jeho stanovisko,
 • důsledky – jestliže není dítě ochotno ke změně, mělo by nést důsledky.

Čemu se vyhnout!

 • nepopírejte a neskrývejte problém,
 • nezanedbávejte sourozence ani bezpečnost dalších lidí ve společné domácnosti,
 • nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho,
 • nedejte se vydírat,
 • nevěřte tvrzení, že má dítě drogy pod kontrolou,
 • nevyhrožujte něčím, co nechcete nebo nemůžete splnit,
 • do nekonečna neustupujte.

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-drogy.aspx