Užitečné odkazy

Základy kybernetické bezpečnosti
https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=67

http://linkapsychickepomoci.cz

https://www.rodicovskalinka.cz

Aplikace  www.nematonacele.cz pomáhá rodičům i učitelům už při podezření na šikanu a podává jim včas pomocnou ruku.

http://www.saferinternet.cz/ (Národní centrum pro bezpečnější internet)

Co zde můžete nalézt:

Internetová Horká linka (Internet Hotline) je kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu na internetu, jako je dětská pornografie, dětská prostituce, obchod s dětmi, pedofilie, věkově nepřiměřený obsah, ostatní nelegální sexuální praktiky, rasismus, xenofobie, sebepoškozování, výzvy k násilí a nenávisti, šíření drog atd.

Odkaz na rodičovskou a dětskou linku bezpečí – v oddíle: „Richard má problém“

Modelové dotazy a rady pro rodiče, školy a žáky v oddíle „protisikane.cz“

Informace o mobilních telefonech, bezpečném internetu, mobilní etiketě a také rady jak se zachovat, když si nevíte rady s nevhodným obsahem – „mobilstory.cz“

http://www.e-bezpeci.cz/

Informace pro děti, rodiče a žáky, týkající se nebezpečných komunikačních praktik:

  • SMS Spoofing
  • Flaming
  • Kyberstalking
  • Cyber Bullying – Kyberšikana
  • Hoax, Spam
  • Google Bombing
  • Phishing, Pharming
  • Sociální inženýrství
  • Dětská pornografie