Poranění o pohozenou jehlu

V posledních letech se stále častěji setkáváme s problémem, kterým jsou poranění o pohozené injekční jehly. Tyto injekční jehly odhazují na veřejných prostranstvích většinou injekční uživatelé drog a tím bezprostředně ohrožují osoby, které se o ně náhodně poraní. O použité injekční jehly se děti obvykle poraní při hře na pískovišti či v parcích.


Opatření, která byste měli udělat při poranění o pohozenou injekční jehlu:

  • bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet; krvácení sníží dávku viru, ranku nemačkejte,
  • po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem – nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem, tyto roztoky mají antiseptický a protivirový účinek,
  • co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.


Všeobecná opatření při nálezu pohozené injekční jehly nebo stříkačky:

  • objevíte-li někde pohozenou použitou injekční jehlu nebo stříkačku, zásadně se jí nedotýkejte a nález okamžitě oznamte Policii ČR na linku tísňového volání 158 nebo Městské policii na linku tísňového volání 156, jenž zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci prostřednictvím vyškolených osob,
  • s použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí vhodného nástroje, např. pinzety nebo kleští, a poté se ukládají do pevného obalu s uzávěrem,
  • použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako nebezpečný infekční odpad a neměly by se dostat na volně přístupná prostranství.

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-drogy.aspx