ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší

Základní údaje o škole

Název: Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší - příspěvková organizace

Sídlo: Školní 662, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší

IČO: 49290576

E-mail: zsazus-rtynevp@zsrtyne.cz

Web: http://www.zsrtyne.cz

Školní vzdělávací program: ŠVP č. 2/2013 – Tolerantní základní škola

Zřizovatel: Město Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší

Údaje o vedení školy:
ředitelka: Mgr. Hana Vondráčková
zástupce ředitelky školy: Mgr. Dana Vajsarová

Údaje o školské radě: poprvé zřízena 21. listopadu 2005
Do ŠR v roce 2011 byli zvoleni:
za zřizovatele: Ing. Jiří Hanuš a Bc. Pavel Semerák
za zástupce nezletilých žáků: Ing. Pavla Náglová a pan Jan Burdych
za pedagogické pracovníky: Mgr. Dana Vajsarová a Mgr. Jana Hanušová
předsedou byl zvolen: Ing. Jiří Hanuš

Charakteristika školy:
Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Škola je tzv. úplná základní škola: výuka probíhá v 1. - 9. ročníku, dále je součástí základní umělecká škola – s oborem hudebním a výtvarným, školní družina a školní jídelna.

Učebny 1. a 2. ročníku jsou společně se školní družinou umístěné v budově školy na náměstí Horníků ve Rtyni v Podkrkonoší ( mapa ). Ostatní ročníky školy a základní umělecká škola se nacházejí v nově rekonstruované budově školy vedle fotbalového hřiště ( mapa ).

Novinky

Čtvrtek 26. 6. 2014
Čtvrtek 26. 6. 2014
Čtvrtek 26. 6. 2014