Prevence

Vážení rodiče,

sekce „Prevence“ Vám chce nabízet informace a užitečné odkazy, které Vám
napomohou lépe se orientovat ve spletité síti nebezpečí, která mohou ohrožovat Vaše děti.

Ve škole je otázce prevence věnována spousta času, s dětmi pravidelně pracujeme,
hovoříme, zveme odborníky na besedy, sledujeme podnětné pořady a filmy. Přes naši
veškerou snahu ale nedokážeme zcela ovlivnit a uhlídat jejich aktivity v době volna. A právě mnohé z nich mohou být pro děti nebezpečné. V dnešní době to již není jen nebezpečí návykových látek, gamblerství, šikany, extremismu, ale i internetového zneužití důvěry a neznalosti našich dětí.

A právě zde bychom Vám chtěli být v těchto otázkách nápomocní.

Škola zajišťuje i poradenskou činnost. V době konzultačních hodin /po domluvě i
jindy/ se můžete se svými problémy obracet na školního metodika prevence paní učitelku I.Podlipnou nebo na výchovného poradce pana učitele L. Lelka, nápomocni Vám mohou být samozřejmě i ostatní vyučující a vedení školy.

Pokud byste sami chtěli na nějaký problém upozornit nebo i pro ostatní rodiče
zprostředkovat přístup k nějakým informacím z oblasti prevence, budeme vděčni, stačí poslat příspěvek nebo odkaz na irenapodlipna@zsrtyne.cz

Máme společný cíl – ochránit naše děti.